miracle beauty vlog's
miracle beauty vlog's
  • 30
  • 48 111 652
💥 കുഞ്ഞാറ്റക്ക് ഒന്ന് കൊടുത്ത് വീട്ടീന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു 😡ഞാൻ നാട്ടിലോട്ടും പോകുന്നു 😤
💥 കുഞ്ഞാറ്റക്ക് ഒന്ന് കൊടുത്ത് വീട്ടീന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു 😡ഞാൻ നാട്ടിലോട്ടും പോകുന്നു 😤
दृश्य: 148 013

वीडियो

🎀 300k subscribers ആയതിനു പ്രമാണിച്ചു ഇച്ചായന് കൊടുത്ത surprise gift🙈🎁 ഇതൊക്കെ surprise ആയി ചെയ്യണം😁
दृश्य 63K16 घंटे पहले
🎀 300k subscribers ആയതിനു പ്രമാണിച്ചു ഇച്ചായന് കൊടുത്ത surprise gift🙈🎁 ഇതൊക്കെ surprise ആയി ചെയ്യണം😁
നമ്മുടെ Family യിലോട്ടു 2 പേരും കൂടി വരുന്നു🙈ഇരട്ടി സന്തോഷം
दृश्य 140K16 घंटे पहले
നമ്മുടെ Family യിലോട്ടു 2 പേരും കൂടി വരുന്നു🙈ഇരട്ടി സന്തോഷം
സങ്കടങ്ങൾ നിറഞ്ഞ നഷ്ടപെട്ട ജീവിതം 🥺 തിരിച്ചു കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിൽ ആണ് കുഞ്ഞാറ്റ 🙈 surprise ❤️
दृश्य 67K16 घंटे पहले
സങ്കടങ്ങൾ നിറഞ്ഞ നഷ്ടപെട്ട ജീവിതം 🥺 തിരിച്ചു കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിൽ ആണ് കുഞ്ഞാറ്റ 🙈 surprise ❤️
ഞങ്ങളെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല അല്ലെ 🥺Q\u0026A ഇങ്ങനെയൊന്നും ചോദിക്കുന്നു തോന്നിയില്ല😒
दृश्य 101K16 घंटे पहले
ഞങ്ങളെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല അല്ലെ 🥺Q\u0026A ഇങ്ങനെയൊന്നും ചോദിക്കുന്നു തോന്നിയില്ല😒
lucky യും mooser -റും first vaccination 😂ഇത്രെയും പ്രതിഷിച്ചില്ല 😂
दृश्य 49K16 घंटे पहले
lucky യും mooser -റും first vaccination 😂ഇത്രെയും പ്രതിഷിച്ചില്ല 😂
അച്ചാച്ചയും അമ്മയും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി 😔നാട്ടിലോട്ട്
दृश्य 104K7 दिन पहले
അച്ചാച്ചയും അമ്മയും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി 😔നാട്ടിലോട്ട്
അമ്മ കരഞ്ഞു കൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി പോയി 😭മരുമോൾ ഇങ്ങനെ ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ചില്ല 😡❌️
दृश्य 197K7 दिन पहले
അമ്മ കരഞ്ഞു കൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി പോയി 😭മരുമോൾ ഇങ്ങനെ ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ചില്ല 😡❌️
അങ്ങനെ കുഞ്ഞാറ്റയുടെ വീട്ടുകാരും ❤️ഇച്ചായന്റെ വീട്ടുകാരും ഒന്നിച്ച് 🙈
दृश्य 118K7 दिन पहले
അങ്ങനെ കുഞ്ഞാറ്റയുടെ വീട്ടുകാരും ❤️ഇച്ചായന്റെ വീട്ടുകാരും ഒന്നിച്ച് 🙈
🏘️പുതിയ വീട്ടിലെ ആദ്യത്തെ special ദിവസം||⛪️ ഈസ്റ്റർ special "day in our life"🤭
दृश्य 204K7 दिन पहले
🏘️പുതിയ വീട്ടിലെ ആദ്യത്തെ special ദിവസം||⛪️ ഈസ്റ്റർ special "day in our life"🤭
ഞങ്ങളുടെ youtube വരുമാനം🤑എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഇതിനുമാത്രം cash എവിടുന്നാണ് 🤔
दृश्य 302K7 दिन पहले
ഞങ്ങളുടെ youtube വരുമാനം🤑എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഇതിനുമാത്രം cash എവിടുന്നാണ് 🤔
അമ്മക്ക് ഒരു സ്വർണ മാല മേടിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ❤️കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് അമ്മ 🥺
दृश्य 236K7 दिन पहले
അമ്മക്ക് ഒരു സ്വർണ മാല മേടിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ❤️കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് അമ്മ 🥺
കല്യാണം കഴയിഞ്ഞുള്ള ഞങ്ങളുടെ first പെസഹ 😇 എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു 🤩
दृश्य 202K7 दिन पहले
കല്യാണം കഴയിഞ്ഞുള്ള ഞങ്ങളുടെ first പെസഹ 😇 എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു 🤩
ഇച്ചായന്റെ വീട്ടുകാർ ഇനി നമ്മുടെ കൂടെ 🤩 ഒരുമിച്ച് || surprise 🙈
दृश्य 249K14 दिन पहले
ഇച്ചായന്റെ വീട്ടുകാർ ഇനി നമ്മുടെ കൂടെ 🤩 ഒരുമിച്ച് || surprise 🙈
കുഞ്ഞുസിന്റെ marriage ❤️ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണു നിറഞ്ഞ നിമിഷം......|| full video ||
दृश्य 288K14 दिन पहले
കുഞ്ഞുസിന്റെ marriage ❤️ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണു നിറഞ്ഞ നിമിഷം......|| full video ||
കുഞ്ഞുസിന്റെ കല്യാണം ❤️ ഞങ്ങളുടെ version 😁|| part 1 വത്സലമ്മ ഞങ്ങളുടെ അമ്മ ❤️
दृश्य 242K14 दिन पहले
കുഞ്ഞുസിന്റെ കല്യാണം ❤️ ഞങ്ങളുടെ version 😁|| part 1 വത്സലമ്മ ഞങ്ങളുടെ അമ്മ ❤️
കുഞ്ഞുസിന്റെ കല്യാണം 🤩|| ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു നാട്ടിലോട്ടും 😔
दृश्य 468K14 दिन पहले
കുഞ്ഞുസിന്റെ കല്യാണം 🤩|| ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു നാട്ടിലോട്ടും 😔
കുഞ്ഞുസിന്റെ wedding eve 🥳 || അങ്ങനെ 3 ഫാമിലി-ഉം വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് 🤩
दृश्य 398K14 दिन पहले
കുഞ്ഞുസിന്റെ wedding eve 🥳 || അങ്ങനെ 3 ഫാമിലി-ഉം വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് 🤩
🙈 കുഞ്ഞുസിന്റെ കല്യാണതിന്ന് പോകാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ 🥳
दृश्य 204K14 दिन पहले
🙈 കുഞ്ഞുസിന്റെ കല്യാണതിന്ന് പോകാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ 🥳
നമ്മുടെ പുതിയ വീടിന്റെ 🏘️ പാലുകാച്ചാൽ 🙈 അങ്ങനെ അതും കഴിഞ്ഞു 🤩
दृश्य 180K14 दिन पहले
നമ്മുടെ പുതിയ വീടിന്റെ 🏘️ പാലുകാച്ചാൽ 🙈 അങ്ങനെ അതും കഴിഞ്ഞു 🤩
പാലുകാച്ചാൽ ഒരുക്കങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ കുഞ്ഞാറ്റ വീണു 😔ഇച്ചായന് വയ്യ 🥺full scene ആണ്
दृश्य 136K21 दिन पहले
പാലുകാച്ചാൽ ഒരുക്കങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ കുഞ്ഞാറ്റ വീണു 😔ഇച്ചായന് വയ്യ 🥺full scene ആണ്
കുഞ്ഞാറ്റ Pregnant ആണോ? 🤔ഇച്ചായന്റെ വീട്ടുകാർ വഴക്കാണോ? 🤔
दृश्य 182K21 दिन पहले
കുഞ്ഞാറ്റ Pregnant ആണോ? 🤔ഇച്ചായന്റെ വീട്ടുകാർ വഴക്കാണോ? 🤔
പുതിയ 🏘️ വീടിന്റെ പാലുകാച്ചാൽ ഒരുക്കങ്ങൾ💫 തുടങ്ങി 😇
दृश्य 247K21 दिन पहले
പുതിയ 🏘️ വീടിന്റെ പാലുകാച്ചാൽ ഒരുക്കങ്ങൾ💫 തുടങ്ങി 😇
😷 കൊറോണ സമയത്തെ കല്ല്യാണം 🙈 കൂടാൻ പോയാലോ
दृश्य 83K21 दिन पहले
😷 കൊറോണ സമയത്തെ കല്ല്യാണം 🙈 കൂടാൻ പോയാലോ
കുഞ്ഞാറ്റയുടെ 🙈 അച്ഛൻ ആദ്യമായി ഞങ്ങളെ കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു 🤩
दृश्य 143K21 दिन पहले
കുഞ്ഞാറ്റയുടെ 🙈 അച്ഛൻ ആദ്യമായി ഞങ്ങളെ കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു 🤩
പുതിയ വീട്ടിലോട്ട് സാധങ്ങൾ മേടിക്കാൻ പോയാലോ 🛍️ shopping
दृश्य 106K21 दिन पहले
പുതിയ വീട്ടിലോട്ട് സാധങ്ങൾ മേടിക്കാൻ പോയാലോ 🛍️ shopping
കുഞ്ഞാറ്റയുടെ വീട്ടുകാർ ആദ്യമായി നമ്മുടെ പുതിയ വീട്ടിലോട്ട് 🤩
दृश्य 143K28 दिन पहले
കുഞ്ഞാറ്റയുടെ വീട്ടുകാർ ആദ്യമായി നമ്മുടെ പുതിയ വീട്ടിലോട്ട് 🤩
നമ്മുടെ family-യിലോട്ടു ഇനി 2 പേരും കൂടി വരുന്നു 🙈ഇരട്ടി സന്തോഷം 🤩
दृश्य 201K28 दिन पहले
നമ്മുടെ family-യിലോട്ടു ഇനി 2 പേരും കൂടി വരുന്നു 🙈ഇരട്ടി സന്തോഷം 🤩
ഞങ്ങളുടെ പുതിയ 🏡 വീടും പരിസരവും 🤩 കൂടെ പുതിയ വീട്ടിലോട്ടുള്ള🛍️shopping
दृश्य 319K28 दिन पहले
ഞങ്ങളുടെ പുതിയ 🏡 വീടും പരിസരവും 🤩 കൂടെ പുതിയ വീട്ടിലോട്ടുള്ള🛍️shopping
അങ്ങനെ നമ്മൾ പുതിയ വീട്ടിൽ എത്തി 🤩
दृश्य 180Kमहीने पहले
അങ്ങനെ നമ്മൾ പുതിയ വീട്ടിൽ എത്തി 🤩