ಊಟಕ್ಕೆ ಈ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಇದ್ರೆ ಊಟ ಬಲು ರುಚಿ | ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಕ್ಕೂ ಸೈ ಇಡ್ಲಿ ಗೂ ಸೈ | dry coconut masala powder

शेयर करें
एम्बेड करें
 • 11/11/2019 को प्रकाशित
 • dry coconut masala powder
  ingredients
  dry coconut - 1/2
  groundnut - 2 tbsp
  cummin seeds - 1 tsp
  red chilli powder - 2 tbsp
  salt to taste
  garlic - 8- 10
  thanking you,,,,,,,,
  for more recipes please subscribe my channel
  music: www.bensound.com

टिप्पणियाँ • 64