നിഷ്കളങ്ക ബാല്യം - Childhood - Motivational talk by Gopinath Muthukad

शेयर करें
एम्बेड करें
 • 20/02/2018 को प्रकाशित
 • Gopinath Muthukad is a well-known Magician, Escapologist, Life Coach, and Motivational Speaker from Kerala, India. He employs magic as a medium to convey his messages to the public. He founded the first magic academy of Asia at Thiruvananthapuram.
  Content Owner: Magic Academy
  Digital Marketing: Manorama Music
  Website: www.manoramamusic.com
  INclips: inclips.net/user/manoramamusic
  Facebook: facebook.com/manoramamusic
  Twitter: twitter.com/manorama_music
  Parent Website: www.manoramaonline.com
 • संगीतसंगीत

टिप्पणियाँ • 4

 • Badboys 123
  Badboys 123 11 दिन पहले

  ചെറിയ മക്കളോട് കാരുണ്യം കനിക്കത്തവരും വലിയ വർക് ബഹുമാനം കൊടുക്കത്തവരും നമ്മിൽ പെട്ട വർ അല്ലന്ന നബി വചനം നമുക്ക് ഓർക്കാം

 • anil chandran v
  anil chandran v 2 महीने पहले +1

  you are lucky man because you speaks smile face

 • Pradeesh H
  Pradeesh H 4 महीने पहले +1

  എന്നും ചിരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള അവതരണം.ചിരിച്ച മുഖം അത് നമുക്കും തരും ഒരു പ്രത്യേക മന:സുഖം

 • MANI KARTHYAYANI
  MANI KARTHYAYANI 6 महीने पहले +2

  good video..thank you sir...